Zpracování účetnictví je poskytovanou službou, ne zbožím. Z toho důvodu bude cena účetnictví či daňové evidence stanovena na míru klienta. A to dle množství dokladů, množství zaměstnanců a množství odevzdávaných přiznání. Po dohodě s klientem bude sjednán měsíční paušál, který je pro 85% klientů mnohem výhodnější. Domluvte si konzultaci a předávejte své doklady průběžně. Cena pro Vás bude daleko příznivější než při jednorázovém zpracování účetnictví.


Měsíční paušál - Účetnictví

Paušál zahrnuje: vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence na přání zákazníka. Dále saldokonto dodavatelů a odběratelů, pokladniční knihu a evidenci majetku. Dále obsahuje měsíční výkazy: Rozvaha a Výsledovka aj., které Vám na Vaši žádost budou zasílány. Taktéž zahrnuje DPH evidenci.

Paušál nezahrnuje: inventarizaci, tvorbu rezerv a opravných položek, roční účetní závěrku a daňové přiznání z příjmu právnických osob a kontrolní hlášení. Taktéž nezahrnuje vyhotovení zápisu HV z valné hromady a odeslání schválené uzávěrky do Sbírky listin. 


Měsíční paušál - Daňová evidence

DOKLADEM se rozumí 1 přijatá FA, 1 vydaná FA, 1 interní doklad, 1 položka na bance atd.

Paušál zahrnuje: vedení pokladní knihy, peněžního deníku a saldokonta dodavatelů a odběratelů, pokladní knihu a evidenci majetku. Taktéž zahrnuje DPH evidenci.

Paušál nezahrnuje: inventarizaci, roční účetní závěrku a daňové přiznání z příjmu fyzických osob a kontrolní hlášení. Taktéž nezahrnuje roční přehledy zdravotního a sociálního pojištění.

Při automatickém natahování dokladů (např. fa vydaných) z úč. Software jsou poskytovány slevy.


Daňová přiznání


Mzdy a personalistika

Zpracování mzdy obsahuje:

Mzdové a evidenční listy, výplatní listiny, výplatní pásky, přehledy pro OSSZ a ZP vč. odevzdání, zůstatky dovolené, podklady pro příkaz k úhradě na vyplacení mezd.